Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel veroorzaakt door een niet goed functionerend lymf- of bloedvatstelsel of een afwijking in de vetcellen. Op hoofdlijnen is sprake van drie soorten oedeemaandoeningen:

  1. is het lymfstelsel aangedaan, dan spreken we van lymfoedeem;
  2. is het bloedvatstelsel aangedaan, dan spreken we van veneus oedeem;
  3. is er sprake van een afwijking van de vetcellen, dan spreken we van lipoedeem.

Lymfoedeem
Het lymfstelsel is net als de bloedbaan een transportsysteem. Het begint blind in het weefsel en vertakt zich in grotere vaten, die op de lymfknopen uitkomen. De sleutelbeenaders vormen het eindpunt; hier komt het lymfvocht in de bloedbaan.
Het lymfstelsel zorgt voor de afvoer van afvalstoffen die in het weefsel achterblijven en heeft een belangrijke functie bij de afweer tegen ziektekiemen. De grote lymfknopen filteren het vocht, waarna de schadelijke stoffen in de bloedbaan komen en via de nieren worden uitgescheiden. De grote lymfknopen bevinden zich in de hals, oksels en liezen.
Als nu het lymfstelsel verstoord raakt, kan het vocht niet goed worden afgevoerd en ontstaat er lymfoedeem. Primair lymfoedeem wordt veroorzaakt door een in aanleg niet goed functionerend lymfsysteem. Secundair lymfoedeem ontstaat door een beschadiging van het lymfstelsel door chirurgie, bestraling of brandwonden. Ook spataderen, trombose of wondroos kunnen op den duur secundair lymfoedeem veroorzaken.

Veneus oedeem
Veneus oedeem ontstaat doordat de klepjes in de aderen, die zorgen dat het bloed weer naar het hart stroomt, niet goed meer functioneren. Vaak is dit het eerst merkbaar aan het ontstaan van dikke enkels in de loop van de dag.

Lipoedeem
Lipoedeem betekent letterlijk vet- en vochtophoping. Het is een pijnlijke chronische aandoening veroorzaakt door een stoornis in de aanmaak van het vetweefsel. De oorzaak van lipoedeem is niet bekend en het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Opvallend is dat de handen en voeten niet aangedaan zijn.

Behandeling
In onze praktijk behandelen wij oedeem met manuele lymfdrainage, ambulante compressietherapie en indien nodig met lymftaping.